Yetkili âdem böyle uyardı: “Bu yaşadığımız sadece fragman! Önlem alınmazsa filmin sonu elem”

Yetkili isim böyle uyardı:

Şimdiden acun gündemine oturan abuhava krizinin önümüzdeki 5 yıldan itibaren başlara iyiden iyiye dert olacağı beyninde. Bu konuda Konfedere Uluslar (BM) atak, bilinçli ve çetin. Dünyanın sağduyulu gelişmiş ülkeleri de devrede. Onun için haykırıyorlar: Kaybedecek devir namevcut!

Havada 1 milyon yön ve parçacıktan 300 – 350 tanesi karbon olmalı. Çizik bu! Meğerse insan son 200 yılda bu oranı milyonda 450’nin üstüne çıkarmış. Olacak gelişim değil! Tutum o yüzden öfke!

Yetkili isim böyle uyardı:

Doğayı bozduk, kötülük verdik, deminden yakınıyoruz. Özellikle 5 ana sav, ertelenmeyecek türden. Zararlar, zayiat, ekonomilerde nazik erozyon, ekolojik sistemin sarsılması, ölümler, maalesef geleceğin bütün gündeminde.İklim krizinin ‘beşi tıpkısı yerdesi’ var.

 

1- Alev ve kuraklık. Tarımsal mesail. Yetersizlik ve açlık.

2- Başta ormanlarda kalkışmak üzere kentleri ve yerleşme yerlerini de zılgıt fail yangınlar.

3- Keder yağışlar ve bunlarla alay malay sık sık devreye girecek meşgul.

4- Seller ve taşkınlar. Önüne geleni alıp götüren…

5- Bittabi fırtınalar. Bu fırtınaların getirdiği su kütleleri… Deniz seviyesinde artışlar, alelhusus çekici dinlence beldelerinde akarsu baskınları… Evleri, açkı  malzeme ve tarlaları silip süpüren dalgalar…

Harekete geçilmeli

Yetkili isim böyle uyardı:

Beşi ayrımsız yerdeler ile başımız dertte. Zaten, şimdiden tedbir ahzetmek. Analizör yetiştirmek. Uluslararası işbirliği mekanizmaları hazırlamak. Bütçeler yaratmak. Sigorta kapsamlarını bollatmak, bakir ekonomik modeller gerçekleştirmek. Öfke kapıda. Ve yaratacağı maddesel kayıplar olağan kıytırık altından kalkılabilecek düzeyde değil. Yaşanan sancı meşbu bir filmin fragmanı belki dahi. Ardında yeni, nazik ve daha kırıcı sancılar var. Hepsinin çözümü balaban ölçüde insan üstelik ve politikalarda. Alınacak doğru önlemler, yaşanacak sav ve sancıları üstelik azaltacak.

5’i 1 yerde soruna 15 maddede çözüm

Yetkili isim böyle uyardı:

Aylardır onlarca bilim insanı, konunun uzmanı ile konuşuyorum. Bodur vadede öne sâdır ve alınması müstelzim ilaç ve kararlar şunlar:

1- Öz yatakları çabucak temizlenmeli ve buradaki binalar boşaltılmalı.

2- Riskli bölgeler  amacıyla yıpranmamış mamure planları hazırlanmalı. Evet kentler taşınacak, sav çözülecek, evet birlikte kullanılmamış teessürat yaşanacak.

3- Akarsu, öz ve nehirler natürel kaynaklarında akıtılmalı, engel oluşturan demet, çatı, köprü kabil yapılar temizlenmeli. 

4- Serencam yıllarda sayıları küsurat HES’ler üzerine dahi eskimemiş tıpkısı tetkik ve değerlendirme yapılmalı. Coşkunluk arzeden konumdakiler yeniden ele alınmalı, icabında taşınmalı. 

5- Taş ocakları ve madenler konusuna de çevresel ağırbaşlılık ve yansımalar çerçevesinde bakılmalı, kâh ruhsatlar nakız edilmeli, yıpranmamış acun düzeninde fosil yakıtların haram olacağı gerçeği akla yatkın ve eskiden irdelenmeli. 

6- Kullanılmamış iskân yerleri amacıyla huy, abuhava ve kasaba faktörleri dikkate alınarak aranjman yapılmalı, bu konuda domestik yönetimlerle merkezi dümen kesinlikle işbirliği yapmalı. 

7- Orman yangınları amacıyla hususi ayrımsız kalımlı bit oluşturulmalı. Ciddilik cereyan kabiliyeti olan helikopterlere verilmeli. 

8- Yaz aylarında ormana antre çıkışlar yasaklanmalı ya üstelik kontrollü yapılmalı. Gerekirse 24 saat izlemeli alıcı anahtar ve taharri merkezi kurulmalı. Mangal kullanımı ve kötü yakılmasına dokunaklı yaptırımlar getirilmeli. Domestik yönetimler mangal kültürü anlamında orman dışı alanlarda eskimemiş aktiflik alanları oluşturmalı. 

9- Bilimin bütün açılımlarının birlikte sentetik zeka ve uygulayım bilimi de abuhava krizinde rastgele anlamda işlevsel kılınmalı. 

10- Yaz aylarında yangınlar üzerine seferberlik ilan edilmeli ve yangınlara müdahale edecek hızlı ve donanımlı bir cuşuhuruş sönüm ekibi (arz bir iki 500 nefis) sunma az 4 ay süreyle istihdam edilmeli. 

11- Akarsu tasarrufu yaygınlaştırılmalı ve yurttaşlar bu konuda bilinçlendirilmeli. Su dersi geciktirilmemeli.

12- Çap barajlarına ağırlık verilmeli, yaygınlaştırılmalı.  

13- Hava Bilgisi ve istatistik biliminin ölçü, öneri ve deneyimlerinden artık yararlanılmalı. 100’asker yıllık değerlendirmeler ışığında komple, baskın ve hortumlara karşı risk haiz bölgelerde ya baştan yapılaşma sağlanmalı evet da bu bölgeler boşaltılmalı. 

14- Limonluk gazı emisyonu üstüne temelli önlemler alınmalı ve ekonomide yeşil hesaplı düzenlemelere ayrımsız an önce geçilmeli.

15- Gün, rüzgar ve orostopolluk enerjisinden imdi yararlanılmalı.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir