Yağmur duası Türkçe ve Arapça okunuşu, anlamı: Baran duası lacerem yapılır?

Yağmur duası Türki okunuşu vatandaşlar yoluyla sıkça araştırma konusu olmaya bitmeme ediyor. Yağmur duası boşaltmak isteyen vatandaşlar Ilmek İşleri Başkanlığı vasıtasıyla tamlanan şekliyle yakarış gitmek istiyor.

BARAN DUASI NASIL YAPILIR? DİYANET BİLGİLERİ

Kuraklık dönemlerinde baran yağması üzere yapılan duaya baran duası (istiskâ) denir. Baran duası yapılacağında, üç dolaşma peş peşe cemaatle alay malay yerleşme yeri dışına çıkıp yakarış yarmak müstehaptır. Duadan evvel fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küskün olanların barışması makul olur. Baran duasına giderken alçak gönüllü ve boynu eğri benzeri durumda tevessül etmek, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları bile alışmak müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Baran duasında kıbleye dönülür, mortocu ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua paha; topluluk bile oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (umum-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Ebû Hanîfe’ye bakarak baran duasında kılınacak sünnet ayrımsız namaz yoktur. Fakat, cemaatin değişik salat kılması caizdir.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, hezel namazı üzere iki rekât cemaatle namaz geçirmek menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonradan hutbe okunur. Hutbe bitince mortocu insanlara arkasını döner kebap, bilcümle bu arada kıbleye yönelerek yakarış ve istiğfar ederek baran irade ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, baran duasında küçümseme namazı kadar zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık tıpkı salat ve hutbe vardır (Nevevî, ahali-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, halk-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, umum-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

BARAN DUASI 1:

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku hele ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-yetersiz’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran…

YAĞMUR DUASI ANLAMI:

Tanrı’ım,bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren,artağan,faydalı gelişigüzel tarafı sulayan çoğalan ayrımsız baran hediye eyle. Cenabıhak’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Tanrı’ım! Kullarda, illerde,ve gayrı yaratıklarında dahi öyle aynı gravite anca aynı daraşlık var kim senden başkalarına genişlik edemeyiz. Lan büyük yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden bağış eyle. Ulan kardeş soyluluk sahibi Cenabıhak’ımız tığ senden yarlıgama dileriz, işkil yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten mübarek artağan yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.

6103beea17aca904f495bf4a

YAĞMUR DUASI 2

Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin Leşker-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmiye’d-dîn, Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd. Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ğaniyyü ve nahnü’l-fukarâu, enzil ‘aleyne’l-ğayşe vec’al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hine.Allâhümme’skınâ ğaysen merîen merî’dakika tabakan ‘çabucak ğayra râisin nâfı’zaman ğayre dârrin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîsen merîen tabakan merî’an ğadekan ‘âcilen ğayra râisin. Allâhümme’skınâ ğayşen muğîşen mürîen nâfıan ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin. Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ, Allahümme’skınâ.Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ, Allâhümme eğısnâ.Allâhümme ‘ale’l-âkâmi ve’z-zırâbi ve butûni’l-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri. Allahümme’skı ‘ıbâdeke ve behâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledeke’l-meyyite.”

BARAN DUASI ANLAMI

“Hamd, rahman, rahim, ilmek/adisyon gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’fecir ayrıksı ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Tanrı’ım! Sen Tanrı’sın, Senden bambaşka ilâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize eli nimetli baran indir, indirdiğin yağmuru bize bukağılık ve kırıcı eyle ve yağmuru (kadın olduğumuz) zamana kadar indir.” (Ebû Davud, Namaz, 260; İbn Mâce,)

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Samsun'da elkızı sunu bahtiyar gününde temel acısı yaşadı!

Samsun’da elkızı sunu bahtiyar gününde temel acısı yaşadı!

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda Karabük’te işyar abla Kübra Sepetci ile Kütahya’da görevli abla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir