Temel Mahkemesi’nden ders veren emekli öğretmenlere ilgilendiren karar

Esas Mahkemesi, ecir karşılığı ibret veren mütekait öğretmenlerin, yaş haddini aştıklarında emeklilik aylıklarının kesilmesini öngören kanunun bozma istemini reddetti.

Resmi Gazete’dahi vadi düz karara bakarak, yaş haddini aşan aynı emekli hoca, ilkokulda ve el eğitim merkezinde ders ücreti karşılığında ibret vermeye bitmeme etmesi zımnında zor aylığı tutarının kesilmesi üzerine dava açtı.

Davaya vekil Ankara 7. İdare Mahkemesi, dosyada aplikasyon konusu olan 5335 dar Gâh Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Mübayenet Yapılmasına Dair Yasa’un ara sıra hükümlerinin iptali istemiyle Kanunuesasi Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, Kanundaki, “emeklilik aylığı almakta iken gelişigüzel basamak ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğüt ücreti karşılığı öğüt görevine bitmeme edenlerden, gözyaşı haddini aşanların emeklilik aylıklarının kesilmesi”ni öngören düzenlemenin iptaline karar verilmesi istendi.

Düzenlemenin, toplumsal ünsiyet devletinin garaz ve görevleriyle, akreditasyon ilkesiyle bağdaşmadığı doğacak sürüldü.

“AYKIRILIK YOK”

Başvuruyu, “5434 basit Türkiye Cumhuriyeti Zor Sandığı Kanunu’na göre emeklilik aylığı bağlananlar” yönünden inceleyici Kanunuesasi Mahkemesi, iptali maksut düzenlemenin, anayasaya yeraltı olmadığına ve halel isteminin reddine karar verdi.

Erdemli Mahkemenin gerekçesinde, tekaütlük aylığı almakta iken herhangi bir derece ve türdeki örgün ve informel eğitim kurumlarında ibret ücreti karşılığı öğüt görevi verilenlerin, kaide gereğince altmış beş yaşını doldurdukları tarihte emeklilik aylıklarının kesileceği belirtildi.

Kanunuesasi’nın 49’uncu maddesine göre, devletin, çalışanların hayat seviyesini arttırmak, çalışmayı pekiştirmek, işsizliği önlemeye müsait hesaplı tıpkısı müstevi gerçekleştirmek ve mücahede barışını hatırlamak amacıyla lüzumlu tedbirleri alacağı dökme gerekçede, “Gözyaşı haddini aşanların tekaütlük aylıklarının kesilmesini öngörmek aracılığıyla öncelikle zihayat ve tembel olan kesimin istihdamını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralla, say hakkına getirilen sınırlama, devletin fazlalık yükümlülükleri kapsamında işsizlik sorununa çözüm bulunması meşru amacına yöneliktir” denildi.

“SEÇİM HAKKI VAR”

Kuralla getirilen sınırlamayla, emeklilik aylığının kesilmesinin, yaş haddini aşma şartına bağlandığı, bu alanda emek imkanının ağız ağıza ortadan kaldırılmadığı belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Kişinin emeklilik aylığının kesilmesi amacıyla çalışıp çalışmama konusunda seçim hakkına ehil olduğu dahi ayn önünde bulundurulduğunda, kuralla yetişilmek istenen amaca ilgilendiren kamu yararı ile mesai hakkı ortada bulunması gereken akıllıca dengenin gözetildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralın, mezkûr hakka ekstrem ayrımsız sınırlama getirmediği sonucuna ulaşılmıştır.”

Tekaütlük aylığının gözyaşı haddinin aşılmış olması dolayısıyla vakit kaybetmeden seçkin basamak ve türdeki örgün ve informel eğitim kurumlarında ibret ücreti karşılığı ibret görevi verilme boyunca kesildiği belirtilen gerekçede, “Bu çalışmanın sona ermesi yerinde sigortalıya gine emeklilik aylığının bağlandığı dikkate alındığında, kuralla getirilen farklılık, ilgililere ötede tıpkısı güçlük yüklememektedir. Bu itibarla kuralda müsavat ilkesine çapraz ayrımsız yön bulunmamıştır” denildi.

“GÖZYAŞI HADDİ KURALI KARARA BAĞLANDI”

Karara ilgilendiren değerlendirmede kâin TOBB ETÜ Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Toplama Tığ, “Zahmetli aylığı bağlatan bire bir gönül, tekaüt aylığını alarak çalışmak üzerine ara sıra sınırlamalara tabidir. Söz Gelişi eski adıyla SSK’lılar emekli olduktan bilahare çalışmaya devam ederken emekli aylıklarını üstelik alabilirler. Bu şahıslar namına sosyal asayiş bindi primi ödenir. Ancak zor olduktan sonra görevli namına müteharrik kişilerin zor aylıklarını kestirmeleri gerekir” dedi.

Bu durumun ara sıra istisnalarının olduğunun altını çizen Tığ, “Bu ayrıklık de gözyaşı haddini aşmadan örgün ve informel eğitim kurumlarında öğüt veren öğretmenlerin hem emekli aylıklarını almaya bitmeme yazar hem bile öğüt ücreti alabileceğine ilişkindi. Ancak bu istisnanın sınırı dahi gözyaşı haddinin geçilmesiydi. yaş sınırı olan 65 yaşın üzerindeki aynı kişinin hem zahmetli aylığını alması, hem dahi ibret ücretli olarak fariza yapması olabilir değildi” diyerek konuştu.

Prof. Dr. Toplama Tığ, “Bu kuralın anayasaya uymaz olduğu iddiasıyla açılan davada Temel Mahkemesi’nin verdiği değişmeyen devletin bu konuda taban koyabileceği, içtimai düzenlilik destek primi uygulamasının amacının başıboşluk sorununun çözümü olduğu ve bu kuralla mücahede özgürlüğünün kısıtlanmadığı yönünde oldu. Nedeniyle sosyal asayiş destek priminin öğretmenler için bu şekilde uygulanmasında anayasaya uymazlık olmadığı ortaya konuldu” dedi.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir