Sağlık Bakanlığı’ndan kullanılmamış tamim! Kriterler belirlendi…

Genelgeyle, kâin ve yeni açılması planlanan çocuk duygu hastalıkları merkezlerine bakım tanımı yapılarak, bulundurması müstelzim tıbbi hizmet birimleri, personel, teftiş ve defa kriterleri belirlendi.

Tamim, bünyesinde yavru duygu hastalıkları merkezi mevcut, Bakanlığa, üniversitelere, hakikat kişilere ve özel ünsiyet hukuksal kişilerine ait yataklı sağlık tesisleri ile çocuk önsezi hastalıkları merkezlerinde görev eden personeli kapsayacak.

Buna göre, bala his hastalıkları merkezleri, vatandaşın hizmete erişiminin kolaylaştırılması, gerekseme duyulan afiyet hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, etkisiz kapasite oluşturulmaması ve cins israfına sebebiyet verilememesi için Bakanlıkça planlanacak.

KOMİSYON KURULMASI VE GÖREVLERİ

Bakir merkezlerin açılması, faaliyette olanların uygunluğu ve verimliliğinin değerlendirilmesi, arızi adına durdurulması veya kapatılması amacıyla tavsiye niteliğinde gerekçeli ifade hazırlanması, koordinatör bala his hastalıkları merkezlerini yakalamak, bu merkezlerin cümbüş ve hizmetleriyle ilişik şikayet ve önerilerini gözetmek, his sağlığı hizmetleri üstüne tıbbi teknolojik gelişmeleri nüfuz etmek ve uygulamak için Bakanlıkça “Yavru Duygu Hastalıkları Merkezleri Bilimsel Faaliyet ve Istimara Komisyonu” oluşturulacak.

Alt Kurul, umum müdür yahut görevlendirdiği yetkilinin başkanlığında, iki çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı, iki bala kardiyolojisi uzmanı, tıpkı neonatoloji uzmanı ile benzeri erişkin ihtisas ve yaradılış cerrahisi uzmanı tutmak için hep yedi üyeden oluşacak.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZLERİ, BAKANLIKÇA VERİLEN FAALİYET İZNİYLE KURULACAK

Çocuk ihtisas hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça verilen cıvıltı izniyle kurulacak ve merkezlere ilişik ruh izni başvurusu, afiyet tesisi yönetimince lazım belgelerle ilgili müdürlüğe yapılacak.

Genelgeden ilk bala ruh sağlığı alanında teşhis ve/yahut otama hizmeti sunan afiyet tesislerinin ise bir sene zarfında bulunduğu müdürlük yoluyla Bakanlığa elektrik izni için müracaat etme zorunluluğu olacak.

MERKEZLERİN DENETİM ASILLAR VE ESASLARI

Bala duygu hastalıkları merkezlerinin işleyişinden ve verilen hizmetlerin tamim hükümlerine akla yatkın kendisine etkin şekilde yürütülmesinden, koordinatör ehlihibre doktor, afiyet tesisi yönetimi ve müdürlükleri, bir numara derecede ve müteselsilsen sorumlu olacak.

Yönetmenlik yoluyla yavru önsezi hastalıkları merkezi denetimleri amacıyla tıpkısı yönetmenlik yetkilisi başkanlığında tıpkı çocuk kardiyolojisi uzmanı veya bire bir yavru duygu ve huy cerrahisi uzmanı tabibin katılımıyla benzeri denetleme ekibi oluşturulacak.

Lüzumlu hallerde yavru sağlığı ve hastalıkları uzmanı, neonatoloji uzmanıyla sair bala yan dip uzmanlıkları de denetim ekibine karışma edilebilecek.

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça muktezi hallerde komisyona ve Bakanlık teftiş birimlerine yaptırılacak bayağı ve sıra dışı denetimler haricinde işleyişle alakalı iki yılda tıpkı müdürlükçe basit denetime bağımlı tutulacak.

Yönetmenlik, denetim sonuçlarını değerlendirecek ve belirleme edilen sav ve aksaklıklarla ilgilendiren lüzumlu tedbirleri alacak. Lüzumu halinde, teftiş sonuçlarını raporlayacak ve Bakanlığa bildirecek.

YAVRU RUH HASTALIKLARI MERKEZİ CIDDI BAKIM SERVİSİ

Çocuk kalp hastalıkları merkezinde bala ihtisas ve soy cerrahisi veya yavru kardiyolojisi girişimsel işlemleri öncesi yahut sonrasında ciddi hastaların strateji ve tedavilerini ulaşmak amacıyla gerektiğinde bakir doğan ağir siklet hizmet servisi, üçüncü kırat çocuk sakil hizmet servisi yahut üçüncü kur his ve soy cerrahisi gösterişli hizmet servisi kullanılacak.

POSTA HİZMETLERİ

Çocuk önsezi hastalıkları merkezlerindeki nöbet hizmetleri, 112 Acil Davet Merkezi ile yönlendirilen müstacel vakaları günün değme saatinde karşılayabilecek ve sınıfının gerektirdiği seviyede, aynı ekip anlayışı içerisinde lazım tıbbi ve cerrahi müdahaleleri yapabilecek şekilde düzenlenecek.

Üniversite hastaneleri ile eğitim bilimi ve araştırı hastanelerinde öğün hizmetleri, ilişkin uzmanlık ve canip dip eksperlik dalında terbiye gören ve rotasyona tabi tabiplerle bire bir bütün adına 24 saat esasına bakarak planlanıp yürütülecek.

KOORDİNATÖR YAVRU HIS HASTALIKLARI MERKEZİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Yıpranmamış açılacak yavru his hastalıkları merkezindeki gelişim ve işler, bala ruh hastalıkları merkezinin koordinatör bilirkişi tabibi ve eş güdümcü çocuk duygu hastalıkları merkezinin teşrikimesai zarfında yapılacak. Bu amaçla, yıpranmamış açılacak yavru his hastalıkları merkezinin açılış aşamasında koordinatör çocuk duygu hastalıkları merkezinden ayrımsız kol belirlenecek.

Sağlık tesisi yönetimi vasıtasıyla kadro üyeleri gerektiğinde değiştirilebilecek, ekibe yeni üyeler eklenip, çıkarılabilecek.

Yıpranmamış açılacak yavru his hastalıkları merkezindeki bilirkişi hekim ve hekim dışı personel, gerektiğinde koordinatör çocuk his hastalıkları merkezi marifetiyle eğitime bağımlı tutulacak ve terbiye süresi yeterliliği eş güdümcü yavru kalp hastalıkları merkezi vasıtasıyla belirlenecek.

Yıpranmamış açılacak bala his hastalıkları merkezinde engelleme edilecek hadise olduğunda hastanın tıbbi bilgileri, girişimsel kardiyolojik amal ve lazım görülen sair araştırma ve tahliller eş güdümcü çocuk ruh hastalıkları merkezindeki ekibe gönderilecek.

Kuma kararla hastaya yapılacak otama belirlenecek. Bu doğrultuda, zaruret halinde eş güdümcü çocuk kalp hastalıkları merkezindeki kol el işi dahil olacak.

Eş Güdümcü çocuk kalp hastalıkları merkezinin akıllıca gördüğü durumlarda bakir açılacak yavru duygu hastalıkları merkezindeki grup, tek başına ivedili yahut başka ameliyatları yapabilecek.

Eş Güdümcü yavru ihtisas hastalıkları merkezinin eş güdüm görevi, eskimemiş açılacak yavru ruh hastalıkları merkezinin, cerrahi ve girişimsel uygulamalarıyla hizmet sunum bakımından işlevsel ve tam bir kurumsal yapılanması sağlanana büyüklüğünde bitmeme edecek.

KONSEY KURULMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bala kalp hastalıkları merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek tıbbi işlemlerin koordineli şekilde yapılabilmesi ve hastalara sunu doğru tedavinin uygulanması için ortak kurul oluşturulacak.

Yavru duygu hastalıkları merkezi konseyi, arz bir iki benzeri bala kardiyolojisi uzmanı ve bildirme birkaç iki çocuk his ve damar cerrahisi uzmanından oluşacak. Afiyet tesislerinde memur ait tamlık uzmanlar konseyin natürel üyesi olacak.

Kurul üyeleri dönüşümlü adına konseye riyaset yapacak. Konseyin çalışma programı esenlik tesisi yönetimine bildirilecek.

Günlük girişimsel kardiyolojik prosedür sonucu, cerrahi müdahale kararı alınan hastaların tedavisi, o günün konsültan hekimi yahut konsültan hekimin mecbur olduğu klinik eliyle yapılacak fakat hastanın doktor seçme özgürlüğü ayrıca dikkate alınacak.

Bala ihtisas hastalıkları merkezlerinde bilcümle kararlar, elektronik taşıt sisteminde pusat altına alınacak ve istendiğinde, yapılan işlemlerle ilgili raporlar alınacak.

Konsey odası, sağlık tesisi yönetimi tarafından tahsis edilmiş ve süresince hastalara ilişik eksiksiz kayıtları izlemeye makul zaruri araç ve gereçler ile donatılacak.

ASGARİ STANDARTLAR

Ayrıca çocuk kalp hastalıkları merkezinde bildirme az 1 çocuk kardiyolojisi uzmanı, yeryüzü birkaç 2 yavru ve duygu damar cerrahisi uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk duygu ve yaradılış cerrahi ve girişimsel kardiyolojik işler sırasında tercihen bu konuda tecrübeli anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı görevlendirilecek.

Antrparantez ışın bilimi, neonatoloji uzmanı, genişlik bir iki benzeri perfüzyonist, arz beş altı tıpkı fizyoterapist, ihtisas ve yaradılış cerrahisi ameliyatlarında görmüş geçirmiş yeryüzü bir iki tıpkısı ameliyathane hemşiresi birlikte bulundurulacak.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir