Reçetesiz antibiyotik satan eczacı deminden yandı

İddiaya göre ilçe kaymakamlığı ve kaymakamlık esenlik müdürlüğü ekipleri bir eczane için reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç ayrı tutanak yilbik, üç sefer 521’er TL ceza kesti. Eczacının yönetimsel servet cezasına yaptığı itiraz Barış Ukubet Hakimliği aracılığıyla reddedildi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Doğruluk Bakanlığı, kanun yararına tağyir talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcılığı girdi. Kabahatli eczacı için 3 kere reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle seçkin merhem için tıpkısı yol gelmek için üç sefer 521 TL ceza kesildiğine dikkat calip Başsavcılık, 5326 mahdut Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Tıpkı kabahatin vehleten aşkın işlenmesi halinde beher kabahatle ilişkin adına ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

Akıcı fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî müeyyide kararı verilinceye büyüklüğünde amel biricik sayılır’ ifadesine atıfta bulundu. Nakız talebinde şöyle denildi: Reçetesiz antibiyotik satış eylemi sebebiyle üç değişik tutanak düzenlenip üç ayrı idari müeyyide kararı mevdu olması karşısında, yekpare satışların bir tane ishal kabul edilmesi gerekirdi. her bir ilaç üzere ayrı ayrı yönetsel yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü hesabına kayıtlı şekilde değişmeyen verilmesinde çıkma görülmediği gerekçesiyle 5271 Dar Ukubet Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın yasa yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

RET KARARI YERİNDE BULUNDU

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi üzere dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Kat üyeleri, Hazar Ukubet Hakimliği’nin verdiği ret kararını durumunda buldu. Yargıtay 19. Ukubet Dairesi’nin düşünce birliği ile aldığı kararda şu ifadelere düzlük verildi:

“1262 dar Yasa’un 1/2. maddesinde düz kayran ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar fakat tılsım mukabilinde ve diğerleri reçetesiz namına münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile suç oluşturan amel tanımlanmıştır.

5326 dar Kanunun 15/2. maddesinde saha alan kabahatlerdeki toplanma uygulamasına yönelik ‘Aynı kabahatin ansız aşkın işlenmesi halinde beher kabahatle ilgilendiren yerine ayrı ayrı yönetimsel para cezası verilir.

Kıvrak fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle yönetsel müeyyide kararı verilinceye büyüklüğünde fiil yegâne sayılır’ düzenlemesi ile ancak kesintisiz fiille işlenebilen kabahatler yönünden yönetsel müeyyide uygulanana büyüklüğünde tek amel sayılacağı kabul edilmiştir.

Kabahatliye yüklenen umar ile satılması mecburi olan ilaçları reçetesiz namına satmanın ise değişik zamanlarda ve değişik işlemlerle gerçekleştirilmesi dolayısıyla kıvrak tıpkı edim olduğundan bayram edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın durumunda görülmeyen kanun yararına tağyir isteğinin reddine görüş birliğiyle değişmeyen verildi.”

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

AKARSU Komisyonu, akıbet dönemde işletmeleri, vatandaşları ve amme hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki vahim siber saldırılara cebin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir