Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada sonuç 10 güne girildi

AA muhabirinin Sağlık İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye bakarak, 7326 sayılı Gâh Alacakların Baştan Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş evet dahi ifa süresi elan geçmemiş öğrenim ve ulama kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile teehhür zammı namına, Ensiz İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde müterakim teehhür zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

söz konusu borçlar, borçlunun tercihine göre başlangıçta veya taksitler halinde ödenebiliyor. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen geçmiş çalışma günü mesai saati böylecene bitecek.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde müracaat sırasında 6, 9, 12 yahut 18 kıymet taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. İlk taksitin 30 Ilkgüz 2021’e kadar, küsurat taksitlerin üstelik izlem fail ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

Taksitle ifa yerinde yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 mahiye ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 mahiye ödemede üstelik 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.

Referans sırasında seçilen taksit sayısından henüz bir iki taksitte ifa yapılması olanaklı bulunuyor. Bu durumda ödenecek cirim, ilişik katsayıya bakarak düzeltilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YARAR

Yasa kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021’e kadar ödenmesi halinde ise yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 tenzilat yapılacak.

Sonunda başlarken ifa yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye bakarak daha avantajlı olacak.

Taksit Taksit ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilgili önceki taksitin süresinde ve parçalanmamış ödenmiş olması neredeyse artan taksitlerin tamamının ikinci taksit ifa süresi içinde 30 Son Teşrin 2021’e kadar ödenmesi halinde da bu tutara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları asıl alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 iskonto yapılacak.

YAZILI ADINA POSTAYLA REFERANS YAPACAKLARA “MÜDDET” UYARISI

Başvurular, 31 Ağustos 2021’e kadar Dirimsel İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr”, “ivd.gib.gov.tr” genel ağ adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Heybet şifresi ya üstelik takkadak araç olunarak yahut e-Azamet “www.turkiye.gov.tr” üzerinden İnteraktif Idrak Dairesine girilerek sadık olunan idrak dairesine bizzat yahut kez yoluyla ya birlikte diğer rüşvet daireleri marifetiyle yapılabiliyor.

Başvuruların mukayyet yapılması yerinde, alındılı misil yahut APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği ruz, sefil yol ile gönderilmesi halinde ise öğrenim dairesinin kayıtlarına fehim ettiği dönme referans tarihi olarak dikkate alınacak. Bu sebeple kez aracılığıyla referans yapacakların söz konusu tarihleri dikkatle belirlemesi gerekiyor.

ÖDEMELERDE İLK 2 TAKSİT ÖNEMLİ

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden 30 Ilkgüz 2021 ve 30 Kasım 2021’e büyüklüğünde ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya yarım ödenmesi, önce ikisinin süresinde ödenmesine karşın benzeri takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi yahut noksan ödenmesi, süresinde ödenmeyen yahut natamam ödenen taksit tutarlarının sunma geç sonuç taksiti (peşin ifa seçeneğinin yeğleme edilmesi halinde önce taksiti) izleyen ay sonuna büyüklüğünde ve ödemede gecikilen süre amacıyla gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile alay malay ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden intifa hakkı kaybedilecek.

Bu durumda borçlular, Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında imkandan yararlanabilecek.

Yapılandırılan düyun, borçlunun tercihine göre peşinen veya taksitler halinde, Dirimsel İdaresi Başkanlığı internet adresi “www.gib.gov.tr” üzerinden, anlaşmalı bankaların telekart/emniyet kartıyla, vezneci hesabından havale yöntemiyle, ecnebi ülkede faaliyet gösteren bankalara ilgilendiren kartlarla, alacak tahsiline mezun bankalar marifetiyle, idrak dairesi veznelerine, PTT şubelerine ödenebilecek.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Borsa haset düşüşle tamamladı

Borsa haset düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, esbak kapanışa bakarak 19,97 benek azalırken toplanmış işlem hacmi 12,4 milyar liralık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir