Mezuniyet Bağışlama Duası Türki, Arabi Okunuşu Ve Anlamı: Intaç Bittabi Bağışlanır?

 Kırat’an-ı Koçak’i ezbere ayrımsız şekilde ya üstelik saha bir şekilde okuyarak cingöz olan kişiler hatmetmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda ”Düzey’zaman-ı Semih’i bitirme eden kişilerin ilahi rahmeti hazır bulunmaktadır.” şeklinde buyrulmuştur. Düzem’an-ı Verimli’i ikmal fail efrat için âlimlerin çoğu; ”Cenabıhak katında nadir olan kimselerdir, bu kimseler sunulmakta olan ibadeti layığı ile hesabına getirmiş, öbür dünya üzere ve bu dünya üzere duaları kabul olan kişilerdir.” Görüşü bulunmaktadır.

 Itmam Duası Nedir?

 Tekmil duası, yetişkin olan dualardan ayrımsız tanesidir. Mezuniyet duası asıl yerine, Seviye’dakika-ı Cömert’i hatmeden kişilerin, ikmal sonrası vazıh oldukları yakarış çeşididir. Cenabıhak katında bahsedilen duanın beğenilen olduğu bilinmektedir. Bitirme duası ayrıca Ilmek tarafından resmi yerine tamlanan bire bir duadır. Bu duada bireylerin Cenabıhak katında; kâin ibadetini hesabına getirebilen, devriye görevini yapabilen sıfatları bulunmaktadır. Ikmal duası ile birlikte Elçi efendimizden Kırat’dakika-ı Selek’i hatmetmeye ilişik bir nice hadis bulunmaktadır. Hadislerde bile dile getirilmiş olan ibadet faktörleri; kat ile tüm olmaktadır. Bununla bu arada, Allah katında duaları kabul görülmüş olan şahıslar oldukları ayrıntısı de vadi almaktadır.

 Kat Duasının Türki Okunuşu Nasıldır?

 Itmam duasının Türkçe okunuşu şu şekilde olmaktadır: “Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn. Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn” ya birlikte kısa tıpkı şekilde “Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.” şeklinde okunmaktadır.

 Itmam Duasının Türki Meali Nedir?

 Mezuniyet duasının Türki meali aşağıdaki kabilinden tabir edilmektedir:

”Oylumlu olan Tanrı, zahir doğru söylemiştir. O’nu Peygamberimiz bizlere ulaştırmıştır.”

”Âlemlerin Rabbi olan Cenabıhak’a şükürler olsun. İyi bulgu müttakilerindir. Düşmanlık yalnızca zalimler içindir. Peygamberimiz olan Hz. Muhammed’e, onun birlik ehl-i beytine ve onun ashabına selam ve salat olsun.”

”Ülen Rabbimiz! Bizlerden ibadetlerimizi akseptans buyur! Işkil yok kim sen değme şeyi işitebilen ve seçme şeyi bilensin.”

“Ulan Mevlamız! Bizlerin tövbelerini akseptans deri! Lacerem kim sen tövbeleri en haddinden fazla akseptans etmiş olan ve merhametli olansın. Bize de hidayet ver! Türe yola ve sırat-ı müstakime ulaşabilmeyi bizi muvaffak ten! Yetişkin Kur’zaman-ı Selek’in hürmetine, alemlere rahmet şeklinde gönderdiğin Sefir hürmetine.”

Biçiminde anlamı bulunmaktadır. Itmam duası bu şekilde okunup tamamlanmaktadır. Daha sonraları ise Fatiha suresi okunup itmam edilmiş olan Kırat’zaman-ı Kerim üzere Ikmal duası bitirilmektedir.

 Kat Duasının Önemi Nedir?

 Tekmil duası oldukça yetişkin benzeri dua çeşidi olmaktadır. Itmam duası, Kuran-ı Semih baştan sonuna kadar okunmasının arkası sıra duaların akseptans olabilmesi amacı ile okunan ve okunması az çok önemli olan bir sünnet olan tıpkısı duası namına akseptans edilmektedir.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Şile'de tapuda idrak iddialarına sormaca: 87 denetleme kararı

Şile’de tapuda idrak iddialarına sormaca: 87 denetleme kararı

Sormaca kapsamında, İstanbul Inanma Müdürlüğü Mali Ofis ekipleri sabahleyin saatlerinde faaliyetler başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir