Kurban sözleşme vakti hangi antlaşma biter? Kurban hangi zamana büyüklüğünde kesilir? Diyanet’ten bilgiler..

İslam aleminin aylardır beklediği Kurban Bayramı 20 Orak Ayı Salı 2021 tarihinde başladı. Kurban sözleşme vakti kurban ibadetinde olmak isteyenlerin gündeminde saha almaya devam ediyor. Kurban, Düzem’dakika-ı Cömert, Sünnet ve icmâ ile sabit benzeri ibadettir. Kurbanın yasal bire bir tapınma olduğuna dair Kırat’dakika-ı Selek’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’mağara oğlu Hz. İsmail’mağara yerine benzeri kurbanın, Cenabıhak marifetiyle kendilerine fidye (kurban) adına verildiği yıldızlı bildirilmektedir (Sâffât, 37/107). Peki, kurban kesimi vakti ne zaman biter? İşte, Din İşleri Başkanlığı‘nın kurban kesim vakti hakkındaki açıklamaları..

KURBAN NE ZAMANA BÜYÜKLÜĞÜNDE KESİLİR?

Kurban inikat vakti, alay namazı kılınan yerlerde söz namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabahleyin namazı vakti girdikten) sonraları başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam fehamet (Merğînânî, umum-Hidâye, VII, 154). Bu süre süresince tün ve tarih kurban kesilebilir. Fakat kurbanların sıra kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere bakarak ise 4. günü aktarılma batımına büyüklüğünde kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir