İçişleri Bakanlığı’ndan tamim: O ülkelerden gelenlere PCR şartı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Ülkeye Antre Tedbirleri’ konulu genelgesi şu şekilde:

Koronavirüs (Covid­19) salgınının eskimemiş varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi üzere bent (a) Genelgemizle 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bütün esmer, hava, deniz ve demiryolu temel kapılarımızda uygulanacak ülkeye methal tedbirleri hayata geçirilmiş, rabıt (b) Genelgemiz ile üstelik Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlenmiştir.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının yıpranmamış varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla bağ (a) Genelgemizle 1 Orak Ayı 2021 tarihinden itibaren tamam yağız, albeni, bahir ve demiryolu çizik kapılarımızda uygulanacak ülkeye antre tedbirleri hayata geçirilmiş, bent (b) Genelgemiz ile dahi Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlenmiştir.

4 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ait Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda ilgi (a) ve bağlam (b) Genelgelerimiz ile getirilen ülkeye antre tedbirleri (Afganistan ile ilişkin kısımları dış) yürürlükten kaldırılmış ve 4 Ilkgüz 2021 Cumartesi gününden itibaren uygulanan olacak şekilde aşağıda belirlenen eskimemiş tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama kullanılmamış tıpkısı karar alınıncaya kadar kelimesi kelimesine devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize direkt gezi edilmesine müsaade verilmeyecektir. Bambaşka tıpkı ülkeden gelmekle gelişigüzel serencam 14 günde Brezilya, Cenup Afrika, Nepal ve Sri Lanka’bile bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat ilk işlenmiş menfi etken PCR imtihan raporu ibrazı murat edilecek ve bu şahıslar Valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri bloke etmek kaydıyla) 14 dönem süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR imtihan sonucunun olumsuz çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR imtihan sonucu zait çıkanlar ise test sonucunun zait çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün böylece PCR testinden olumsuz akıbet alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

2. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize mevrut kişilerden ülkemize girişten maksimum 72 saat önce yapılmış menfi etkili PCR test sonucunun ibrazı arzu edilecektir.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile serencam 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;­ Acun Afiyet Örgütü veya ülkemizce ivedili kullanım onayı bırakılmış aşılardan yer bir iki iki düze (Johnson & Johnson amacıyla yegâne doz) yaptırdıklarını ve sonuç dozdan arz birkaç 14 dönem geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından affedilmiş tutulacaklardır.­ Acun Keyif Örgütü yahut ülkemizce ivedili tasarruf onayı verilmiş aşılardan sunu birkaç iki düze (Johnson & Johnson amacıyla biricik doz) yaptırdıklarını ve sonuç dozdan yeryüzü beş altı 14 çevrim geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. ahit yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 bölüm süreyle karantinada tutulacak, sınav sonuçlarının pozitif çıkması yerinde Keyif Bakanlığı Halk Sağlığı Umumi Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda akıntı edilecektir.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan direkt gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;­ Acun Keyif Örgütü veya ülkemizce ivedili kullanma onayı verilmiş aşılardan yer beş altı iki düze (Johnson & Johnson amacıyla yegâne doz) yaptırdıklarını ve son dozdan sunma bir iki 14 çağ geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından affedilmiş tutulacaklardır.­ Dünya Esenlik Örgütü yahut ülkemizce evgin yararlanma onayı bırakılmış aşılardan arz bir iki iki doz (Johnson & Johnson amacıyla bir tane düze) yaptırdıklarını ve sonuç dozdan arz bir iki 14 aktarılma geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında yahut beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine bağımlı tutulacak, 10. zaman yapılacak PCR sınav sonucunun aksi çıkması yerinde karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 aktarılma süreyle karantinada tutulacak, imtihan sonuçlarının fazlalık çıkması yerinde Afiyet Bakanlığı El Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan edimsel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir.

AFGANİSTAN’DAN ÜLKEMİZE MEVRUT KİŞİLER İÇİN YENİ TEDBİRLER

3. Müttehit Krallık, İran, Darı ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat geçmiş işlenmiş aksi sonuçlu PCR sınav raporu ibrazı istek edilecektir.

5. İlk dört maddede sayılanlar dışında başka ülkelerden gelenlerden yekpare temel kapılarımızdan (kara, gelgel, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Acun Afiyet Örgütü yahut ülkemizce müstacel yararlanma onayı bırakılmış aşılardan bildirme az iki doz (Johnson & Johnson üzere bir tane doz) yaptırdıklarını ve serencam dozdan genişlik birkaç 14 çağ geçtiğini yahut önce PCR pozitif imtihan sonucunun 28. gününden örtmek için akıbet 6 ay süresince hastalığı geçirdiğine dayalı ait büyüklük resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca menfi sonuçlu PCR/aceleci antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu eşhas amacıyla karantina tedbiri uygulanmayacaktır.28. gününden soldurmak amacıyla akıbet 6 kamer içinde hastalığı geçirdiğine dayalı ilişkin mutluluk resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden antrparantez menfi etken PCR/aceleci antijen testi raporu ibrazı dilek edilmeyecek ve bu kişiler amacıyla karantina tedbiri uygulanmayacaktır.Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının yahut hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten maksimum 72 saat önceki işlenmiş negatif etken PCR sınav raporu yahut girişten maksimum 48 saat içerisinde mamul menfi çabuk antijen sınav sonucunun ibrazı istenilecektir.

6. 12 yaş altındaki dallar ülkemize girişlerde PCR/Antijen sınav raporu ile aşılama sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

7. Aut ticaretin hırçın etkilenmemesi için uçak­-gemi mürettebatı, kilit personel yerine nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından affedilmiş tutulacaktır.

8. Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde temenni edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu kabilinden vesaik havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kişmiri/çıpa yolundan toplu transfer araçlarıyla gelen yolcular amacıyla gezi öncesinde yokuş ülkesinde, taşıyıcı şirket marifetiyle taharri edilecek, belgesi olmayanların sefere akseptans edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya sâdır bastırık taşıyıcı şirket aracılığıyla karşılanacaktır.

9. Esenlik Bakanlığı eliyle eksiksiz eksen kapılarımızdan ülkemize methal yapacak şahıslar, varış noktalarında örnekleme(sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda mevrut kişilerin test örnekleri alındıktan bilahare sonuncu bitme yerlerine gitmelerine izin verilecek, imtihan sonuçlarının zait çıkması yerinde Keyif Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları fazlalık sâdır şahıslar ile andıran temasta bulundukları şahıslar kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük müddet ile izolasyona alınacaklar ve 10. günün böylelikle yapılacak PCR test sonuçlarının aksi olması durumunda elektrik koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı belirleme edilenlerin tecrit koşulları 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacaktır.

10. Sınır kapılarımızdan ülkemize antre yapacak vatandaşlarımızdan;10.1 ­ Acun Sağlık Örgütü veya ülkemizce müstacel tasarruf onayı mevdu aşılardan sunma beş altı iki düze (Johnson & Johnson için biricik doz) yaptırdıklarını ve serencam dozdan genişlik birkaç 14 ahit geçtiğini yahut önce PCR zait test sonucunun 28. gününden iletilmek için sonuç 6 ay içre hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten maksimum 72 saat önceki işlenmiş aksi sonuçlu PCR imtihan raporunu evet de girişten azami 48 saat ilk yapılmış negatif aceleci antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.

10.2 ­ Madde 10.1’birlikte belirtilen vesika ya dahi test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza hat kapılarında PCR testi uyguladıktan sonradan ikametlerine gitmelerine müsaade verilecek ve imtihan sonucu artı çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

10.3 ­ Bu şekilde ülkeye girişlerine müsaade verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve menfi etken PCR imtihan raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecektir. Yukarıda belirtilen tedbire ait Vali/Ilçebay ve Hat Kapısı Mülki İdare Amirleri yoluyla sınır kapılarında memur kül kamu çalım ve kuruluşları ile işbirliği ortamında ve ait değişik mevzuat hükümleri çerçevesinde lazım kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa vadi verilmemesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle yeryüzü ve talep ederim.

.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Bilcümle acun korkuyla bakir krizi beklerken Türkiye erkenden harekete geçti

Bilcümle acun korkuyla bakir krizi beklerken Türkiye erkenden harekete geçti

Tarnet tarımda kullanılmamış teknolojiler geliştirerek tarımda verimi ve yeterliliği eğin düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir