Hareket Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın

TBMM Zelzele Araştırma Komisyonu, aylar süren alçak çalışmaların peşi sıra hareket üstüne 268 maddelik misil haritası hazırladı. Raporda ilgi çekici önerilerden biri depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi’nin değil, AFAD’ın açıklaması talebi oldu. Milliyet’in ulaştığı ve TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan, “sarsıntı raporu”nda düzlük kayran belirleme ve önerilerden bazıları şunlar:

Deprem risklerinin azaltılması ve çalışkan analizör sunmak amcıyla TBMM çatısı altında daimi kendisine görev yapacak “Deprem Risklerinin Azaltılması Komisyonu” kurulmalı.

Hareket verileri ölçün bir formatta AFAD-Türkiye Sarsıntı Bilgi Merkezi’nde depolanarak genel ağ üzerinden paylaşılmalı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü vasıtasıyla arada bir sarsıntı büyüklüğünün değişik aykırı ve değerde açıklanmasının, özellikle balaban depremler sonrası toplum nezdinde farklı yorumlara kez açması ve medyada tartışmalara hastalık olması sebebiyle, hareket bilgilendirmesi hoppadak AFAD marifetiyle yapılmalı.

AFAD tarafından, deprem meydana geldiğinde sismik dalgaların risk içeren ciddi tesislere (neşelilik ve gaz şebekeleri, üretimlik, çekirdeksel santral, arıtımevi, aceleci tren, metro vb.) ulaşmasından geçmiş vacip sistemlerin bizatihi adına durdurulması için, zelzele erken uyarı sistemleri kurulmalı.

6,7 milyon binanın kentsel dönüşümü hızlandırılmalı. Önceliklendirme çalışmalarına, ilkin İstanbul görünmek üzere deprem riskinin erdemli olduğu, nüfusun ve uran kuruluşlarının kilolu bulunduğu illerden başlanmalı.

Afete maruz havza kararı alınan alanlarda, faal fayların ihtiyat zonlarında ve teçhizat alanlarında mütezayit ekol, sayrılarevi kabilinden kamu binaları rüçhan olmak üzere mevcut binaların kentsel dönüşüm kapsamında rezerv çatı alanlarına taşınması sağlanmalı.

Bina envanter taşıt sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli. Güçlü şekilde güncellenebilen bir yapı envanter pusat sisteminin kullanılması suretiyle yapıların mevcut durumlarına ilgilendiren kendisine mezuniyet, özgür bölüm sayısı, bina sınıfı, bina malzemesi ve hamal herkes gibi bilgilerin netleştirilerek sarsıntı riski kıymetlendirme çalışmaları yürütülmeli.

Genellikle 2000 öncesi mensur edilen yapıların topu topu incelenmeli ve riskli binalar belirlenerek yıkılmalı.

Ihya stratejileri hazırlanmalı, alelhusus tahliye yolu ve temel arterlerdeki binalara evleviyet verilmeli. Kriterlere yaraşmayan riskli binalar derakap yıkılmalı.

Bina denetimi sıkılaştırılmalı. Kaliteli çipli beton sistemi, polat donatılar amacıyla bile uygulanmalı. Bina kimlik sistemi devreye sokulmalı.

Mevkut denetimler sonucunda tayin edilen yıkılacak derecede riskli binalar ile periyodik denetimlerin sonuçlarının tabiatıyla yerine tapu sistemine aktırılarak tapuya teşrih düşülmeli ve hava-satım konularında engeller konulmalı.

Taharri istirdat, tıbbi ilk yardım, sezme ve haritalama, enkazın boyutlarının tespiti, lojistik destek kadar faaliyetlerde kullanılmak amacıyla erdemli teknolojik duyarlılığı olan insansız albeni ara bulucu, drone, robot gibi araçların kullanılması yaygınlaştırılmalı.

Hareket zararlarını azaltmaya yönelik politikaların aceleci bir şekilde uygulamaya konulabilmesi amacıyla vergilerden cins aktarılarak hareket fonunun oluşturulmalı.

Katıksız kıran sigortası(DASK) sisteminde tahsil edilen poliçe bedelinin konusunda ilave edilecek yeryüzü birkaç yüzde 5’lik mebla, hareket fonuna aktarılmalı.

Toplanan şişman verinin (big veri); depremler ilkin gelmek üzere sair kıran ve ivedi durumda kullanılabilmesi amacıyla çeşitli matematiksel mümasil ve tekniklerle anlamlaştırılması için balaban selen el işi ve çözümleme çalışmaları yürütecek ve ihtiyaçları adresleyecek, “Iri Marifet Analitiği Kurumu” oluşturulmalı.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Orak Ayı ayından bu yana arz faziletkâr seviyede

Değerli, hayat alımı azaltımına dayalı endişeler bitmeme ederken yatırımcıların efdal kalmaya devam eden enflasyona odaklanmasıyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir