Emektar Akıl Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Çıkma Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Yıprak Kanı Nedir, Hangi Zaman Ortaya Çıkmıştır? 

Kırık Dökük düşünce, Hristiyanlık dininin dogmaları ile felsefenin temel ilkelerini birleştiren ayrımsız disiplindir. Bu felsefeyi savunan düşünürler kilisenin öğretilerini akseptans etmekle gelişigüzel, özgür düşüncenin ve felsefenin önemine atıfta mevcut bir nice işaret kaleme almıştır. 

Çıkma düşüncenin akıbet dönemi olan 18. yüzyılda kült ile hikmet arasındaki küşayiş yine açılmıştır. Bunun arz büyük nedeni ise, 18. yüzyılın ikinci yarısında gerekircilik, pozitivizm ve eytişim materyalizm gibi felsefe akımlarının doğmasıdır. 

Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? 

1- Müzelik düşüncenin ortaya çıktığı tarihe kadar dünya genelinde genişlik aktif felsefi akım Platonizmdi. Platonizme bakarak sağlık alemi idealar dünyası ve maddesel acun yerine ikiye ayrılıyordu. Sokrates’in öğrencisi olan Platon’a bakarak duyularla algılanabilen maddesel dünya, mücevher adına nitelendirilen özlerin birer yansımasından ibaretti. 

 Ancak çıkma beyin sisteminde idealar dünyası büyüklüğünde maddesel alem ve dünya dahi önemsenmiştir. 

2- Duyularla algılanabilen ve irtibat edilebilen şeylerin varlığını kabul eden turfa beyin, tarihteki ilk seküler hikmet akımlarından biridir. 

3- Esbak düşüncenin doğmasında İslam filozoflarının payı büyüktür. Alelhusus Farabi’nin İdeal Celal ve İbn Rüşd’ün Diyanet Felsefe Tartışması ünlü kitaplarının Avrupa dillerine çevrilmesi, çarkıt felsefenin ortaya çıkmasında çalışkan olmuştur. 

4- Sabık felsefede husus ezeli hayat olarak kabul edilemez. Her şeyin olduğu üzere evrenin da ayrımsız yaratıcısı vardır. Evrendeki uyum, seçkin şeyin mahsus bire bir amaçla yaratılmış olması ve sair faktörler, Tanrı’nın var olduğunun stabil kanıtlarıdır. 

5- Esas aktöre felsefesinin tersine emektar düşüncede, evrensel ahlak yasaları geçerlidir. Öldürmemek, başkasının hakkını gasp etmemek ve dalavere söylememek üzere ana erdemler evrensel kabul edilir. 

Kadim Filozoflar 

Emektar düşünceyi savunanların başında Albertus Magnus ve John Duns Scouts geliyor. İslam filozoflarından Muhyiddin İbn Arapça ve Farabi dahi çıkma filozoflar beyninde yer alır. 

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Telkih ve PCR testini reddetti! Otobüse binemediği amacıyla 450 kilometre yolu yayan gitti

Telkih ve PCR testini reddetti! Otobüse binemediği amacıyla 450 kilometre yolu yayan gitti

Ankara’dan İstanbul’a başvurmak talip ancak kentler arası seyahatlerde telkih ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir