Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha Adaletli Bire Bir Acun Mümkün’ adlı kitabı ferda çıkıyor

İlk basımı Turkuvaz Kitap vasıtasıyla 1. hamur kâğıda, 9786257548083 çizgi im numarasıyla Türkçe olarak yapılan işaret, 40 TL’den satışa sunulacak. Kitabı internetten havale verenler ise 32 liraya alabilecek.

14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın portre fotoğrafı bulunuyor. Elan Adil Ayrımsız Dünya Türlü isimli kitabın üst kapağında ise Cumhur Reisi Erdoğan marifetiyle kaleme alınan şu sözlere düzlük veriliyor:

“Yemeden Içmeden ilkokul ülkenin hep dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne sağtöresel ne adildir. Acun beş ülkeden büyüktür.
Adil ve daha sürdürülebilir bire bir global barışın temini amacıyla haddinden fazla kültürlülüğü ve çokça kutupluluğu yansıtan bir BM’ye ihtiyaç vardır. Acun ne bir tane kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim tıpkısı kültürün ne üstelik birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Haddinden Fazla kutuplu, çokça merkezli, çok ışıklı, daha ayrıntılı ve adaletli aynı dünya yapmak mümkündür. Böylesi tıpkı acun için önceki adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin toptan yönetişimin yolu, BM’nin reforma tabi tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve alelhusus Asayiş Konseyi’nin yapısının baştan oluşturulması, tabiatıyla mecmu dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.
Biz Türkiye yerine, bu çerçevedeki teklifimizi teferruatlı zamandır tabir ediyor ve bütün ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Asayiş Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze kayran ayrımsız perspektifin baskın kılınmasıdır. Konsey’mağara kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri tür olan sunma adaletli şekilde hile edecek tıpkı yapıya kavuşturulacak şekilde baştan yapılandırılması çözüm ve toptan barışın tesisi amacıyla devrimsel ayrımsız adım olacaktır.”

“İNSANLIĞIN KADERİ AKSI SAYIDAKİ ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla kaleme alınan kitapta aleniyet başlıklar halinde dünya genelindeki mesail ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor. Reisicumhur Erdoğan kitabında küresel kendisine baştan yapılandırılacak ayrımsız sürece özen çekip, gerçekçi tıpkısı kez haritası çizilmesi gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, dünya genelinde açılacak yıpranmamış zihnî çerçevenin sorunları eskiden gündemine alabilen ve oldukça kapsayıcı ve etken analizör üretebilen çok taraflılık fikrine dayanması gerektiğine vurgu yaptığı satırlarında şu ifadelere meydan veriyor:
“Daha dolgunca işleyen benzeri arsıulusal düzen dayamak amacıyla ihtiyacımız olan halihazırdaki arsıulusal kurumları haddinden fazla taraflılık ekseninde baştan yapılandırmaktır. Etkin çok taraflılık ancak ayrıntılı olan çok taraflı kurumların varlığıyla kabil tür. Bu anlamda güvenlik konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayıp kapsamlı ve manalı reformları bir lahzada uygulamaya koymalıyız. Asayiş Konseyi’ni elan etkili, demokratik, asetat adisyon verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.
Bire Bir şekilde arsıulusal toplumun eş vicdanını yansıtan BM Güvenlik Kurulu’nu bile güçlendirmeliyiz. bahis konusu adımlar etkinliği taşıyan bire bir çok taraflılık için atılacak ihtilalci bir hamle mümkün. yüz yüze kaldığımız sorunları ahit kaybetmeden gündemimize elan gerçekçi ve okkalı tıpkısı biçimde almazsak yarın haddinden fazla elan geç olanaklı.
Bardağın yoğun tarafında ise BM’nin insanlığın hazar, doğruluk ve bol bolamat anlayışında iri imkanlar sunu potansiyelini sürdürmesi bulunuyor. Elan Kovid – 19 salgınının ortaya çıkardığı krizinin üstesinden gelemediğimizi bile göz önünde bulundurarak haddinden fazla taraflı iş birliği üzere ehil olduğumuz bulunan kurumları ve mekanizmaları genişlik etken şekilde kullanmaya çalışmalıyız. Sorunların global olduğu durumlarda yerel analizör fakat haset kurtarabilir.”

BM’NİN MEŞRUİYET SORUNU

Bir Nice sorunla yüz yüze olan BM’nin yer nazik sorununun meşruiyet problemi olduğuna satırlarında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabında BM ile ilgilendiren şu ifadelere vadi veriyor:
“Bu sevgili hem tarihseldir hem birlikte BM’nin günümüz sorunlarıyla ilgilidir. Sorunun kaynağı ise BM Düzenlilik Konseyi’dir. Yasal işleyiş ve eylem biçimi şeklinde tasnif edebileceğimiz meşruluk sorunuyla yüz yüze ayrımsız BM ve Güvenlik Konseyi söz konusudur. Kurulduğu yıllarda ortaya koyduğu çerçevenin dışına taşan BM Güvenlik Konseyi, alelhusus uzuv devletlerin buyuru yetkilerinin aşımı üstüne tıpkı haddinden fazla karara imza atmıştır. Gerçekte amacı çatışmayı engelletmek, barışı uydurmak ve toptan istikrarı monte etmek olan BM’nin ne durumlarda özge devletlerin kaime yetkilerini ortadan kaldıracak ölçüde müdahalede bulunacağı berenarı ağdalanmış benzeri mesele haline dönmüştür.
Söz Gelişi 2003 yılındaki Irak müdahalesinde BM Asayiş Konseyi Irak’ın kitle imha silahlarına eş olduğuna ve terörizmi desteklediğine dair Amerikalı yönetiminin iddialarını inandırıcı bulmamıştır. Ancak BM kararını hiçe farzımuhal Irak’a müdahalede mevcut ABD’ye müteveccih bu davranışını sorgulayan ayrımsız düzenek BM marifetiyle geliştirilmemiştir.

Eş benzeri boyut, terör, insani müdahale ve yaptırımlar üstüne de geçerlidir. Hangi durumlarda insanca müdahalede bulunacağına müteveccih afaki kriterler söz konusu olsa dahi BM ve Asayiş Konseyi’nin insani müdahale pratiklerini uygulaması kavi tür olmamıştır.

Yasallık ile meşruiyet arasına sıkışmış bire bir BM düzeniyle cebin karşıyayız. Bosna’üstelik soykırım karşısında geciken BM Düzenlilik Konseyi, Kosova konusunda Asayiş Konseyi’ndeki çıkar çatışmaları dolayısıyla engelleme kararı alamamış NATO karışmak durumunda kalmıştır. Suriye krizi üstüne üstelik analog tıpkı formalist söz konusu olmuştur. 500 bine mümasil âdem hayatını kaybetmesine rağmen BM, Suriye krizinin çözümü üstüne durağan kalmıştır. Böylesi tıpkısı örgütün meşruiyeti tamam mu?”

CINS: İHA

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Bilcümle acun korkuyla bakir krizi beklerken Türkiye erkenden harekete geçti

Bilcümle acun korkuyla bakir krizi beklerken Türkiye erkenden harekete geçti

Tarnet tarımda kullanılmamış teknolojiler geliştirerek tarımda verimi ve yeterliliği eğin düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir