Cuma Namazı hutbesi 3 Eylül 2021 Din: Allah incelik yolcusuna cenneti kolaylaştırır

Yıpranmamış haftanın Cuma hutbesi Kült eliyle yayınlandı. Peygamberin hayatından örneklerin üstelik verildiği hutbede detay ile uğraşmanın yüceliğinden bahsedilecek. İşte haftanın hutbesi…

6130cc87b57f150e50363e07

TANRI İLİM YOLCUSUNA CENNETİ KOLAYLAŞTIRIR

Muhterem Müslümanlar! Elçi Efendimiz (s.a.s), tıpkı defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim incelik için yola çıkarsa Tanri ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melaike, hoşnutluklarından ortalık teferruat talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar düz ve asuman ehli bilgin kişinin bağışlanması üzere Tanri’a yakarır. Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın özge yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras namına hangi değerli ne dahi gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Zımnında kim onu alırsa nazik bire bir behre almış tamam.”

Muazzez Müminler!

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri dahi insana doğruluk ve hakikate götüren yolları belletmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, ne yaşta ve ne konumda olursa olsun terbiye ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Çünkü kayırıcı, vahyi ilimle ve eğitimle akıllıca anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle mamure fehamet. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.

Kıymetli Müslümanlar!

İlmin kaynağı, Tanri Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, değme şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Zımnında tafsilat, kişiyi Cenabihak’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerlidir. Yoksa dünyevi çıkar çalmak, fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek üzere yapılan bilimsel faaliyetlerin Tanri katında kıymeti yoktur. Böylesi tıpkı cidal beyhûdedir ve ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, gür işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa revan kimselerdir.”

Zer Müminler!

Düzey’zaman-ı Koçak’birlikte “Cenabihak’a cebin ancak kulları içinden bilgin olanlar dip tırsmak duyarlar. Pekâlâ Cenabihak müstakil aheste sahibidir, çokça bağışlayandır.”  buyrulur. Evet, teferruat Eke Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun sevgisini ve saygısını daima hissetmeye vesiledir. Özge yandan insanlığa müfit olan seçme makule bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve öbür dünya mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir kim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır.

Muazzez Müslümanlar!

Ince benzeri aradan sonraları ayn aydınlığı çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah! Fakat, çocuklarımızın okullarından ayrımsız daha ayrı kalmamaları için müstevli hastalıkla mücadelede hepimize sakıt sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve rastgele nev tedbiri vasıtasız bırakmayalım.

Bu vesileyle Cenâb-ı Doğruluk’fecir çocuklarımızı ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek rastgele makule maddî ve manevî hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, hoca ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Telkih ve PCR testini reddetti! Otobüse binemediği amacıyla 450 kilometre yolu yayan gitti

Telkih ve PCR testini reddetti! Otobüse binemediği amacıyla 450 kilometre yolu yayan gitti

Ankara’dan İstanbul’a başvurmak talip ancak kentler arası seyahatlerde telkih ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir