Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma Namazı haset okunacak dualar ve sureler neler?

Bol Cuma Namazı gününün gelmesiyle birlikte tapınmak isteyen, istiğfar etmek isteyen Müslümanlar, cuma haset okunacak duaları ve sureleri zaaf ediyor. Cuma Namazı günü namazdan sonraları okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.

CUMA NAMAZI GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike dakika harâmike bitâatike zaman ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türki Anlamı: Ülen Iyi, Ulan Hamid, Ülen icad edici ve ülen iade edici, ey rahim sahibi ve lan yârenlik fail Cenabıhak’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Cenabıhak’ım! Beni amellerin ve ahlâkın arz güzeline kavuştur. Onların yer güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni üzücü işlerden ve yara ahlâktan sahabet et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Cenabıhak’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana yarar verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Karakulak-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, imdat! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve sevgi ve kardeşlik ve şefkatle doldur. Âmin

GEREKLILIK DUASI

Halîm ü Kerîm Cenabıhak’fecir eksantrik ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Cenabıhak’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Cenabıhak’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi gerçekli olan mağfiretini, günahtan korunmayı, rastgele cins iyiliği kazanmayı, rastgele nev günahtan de selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın tek hata, gidermediğin tek kırıcı, Senin rızana muvafık olup dahi karşılamadığın hiçbir gerekseme bırakma Ya Erhamerrahimin.

Tanrı’ım, Sen kullarının anlaşmazlık ettikleri şeylerde hâkimiyet verirsin. Şanlı ve Azim Allah’fecir eksantrik mevla yoktur. Halîm ve Kerîm Tanrı yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Cenabıhak’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ülen kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet fail Allahım, ulan acun ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden doygun kılacak tıpkısı şekilde bana rahim vücut.

6066d2b7d265a221a828918e

CUMA NAMAZI GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (akseptans olunmayan) amelden, erinç bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

Ahali Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Aşağı Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ülen iman edenler! Siz birlikte O’nu övün ve O’na salât ve esenleme edin, O’na candan tasdik olun.”

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, umum-Câmi’u’s-sağir’inde söylenti bedel ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Ki cuma namazı namazından sonraları -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Cenabıhak Teâlâ onu ati cumaya büyüklüğünde, kötülük verici şeylerden dulda buyurur.”(Suyûtî, halk-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali umum-Müttakî, II, 648/4985)

“Allah’ım! Tamu azabından, gömüt azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ahiret yolculuğu fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak nevale duası : Allahümme Evet Ğaniyyü,Ya Hamidü,Evet Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Evet Vedud. Eğisni bi helalike dakika haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Lan Bereketli Ülen Hamid,lan icad edici ve ulan iade edici, ülen acıma sahibi ve lan yârenlik fail Cenabıhak’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

6066d2d4d265a221a8289190

CUMA NAMAZI HASET OKUNACAK SURELER

İşte cuma namazı haset okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Cuma Namazı günü 100 nöbet” “EVET TANRI” diyerek zikreden insanın bilcümle dilekleri akseptans olur.

Cuma Namazı Haset “YA VALİ” esmasını (1000) kere okuyan herhangi bir işinde kolayca görür.

Cuma Namazı günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) öğün zikreden Can Tanrı’fecir ne isterse verilir.

Cuma Namazı gecesi “EVET DARR” Esmasını (100) kat çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. ayetleri 3 yol okunursa o hafta süresince eline helal mal bedii

Cuma Namazı haset 80 salevat getirenin, 80 almanak günahı affolur.Dare Kutni

Cuma haset yahut gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bire bir köşk hediye edilir.Taberani

Cuma Namazı gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.İsfehani

Cuma haset gusledenin günahları affolur.Taberani

Cuma haset sabahleyin namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la sevgili illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü büyüklüğünde birlikte olsa günahları affolur.İbni Sünni

Cuma haset akşama akıllıca “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların esaslı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 el “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın afet gününde hesabı mahdut olur.

Cuma günü 1000 posta “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası akseptans olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar kat “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan ensesi kalın evet.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka mail olur ve uymazlık verici şeylerden güvenli olur.

Cuma Namazı namazından sonra yüz el “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma Namazı namazında hutbe esnasında beniz sefer “Evet Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Tanrı hidayete erdirir, his gözünü açkı.

Cuma Namazı Haset ”EVET VELİYYÜ EVET CENABIHAK” esmasını (1000) kere zikreden can seçkin istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) el zikreden Can Cenabıhak’tan ne isterse verilir.

Cuma Namazı günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) öğün zikrederek istegini Cenabıhak’a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma haset bin posta Evet Cenabıhak diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

6066d2f6d265a221a8289192

CUMA NAMAZI HASET OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Gaffar – 1281 Kere Okunur

Affedilmek, günahlardan sakınmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek amacıyla okunur

Evet Vehhâb – 14 Defa Okunur

Mihnetsiz, bayındır tıpkısı sahn beklemek ve kalp damarlarının tıkamaması amacıyla okunur

Ya Rezzak – 308 Kat Okunur

Verimli rızıklı ve varlıklı bir popülasyon buyurmak; duygu kasları ve göden amacıyla.

Evet Bâsıt – 72 Defa Okunur Cuma- Sabah ve İkindi

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; ruhsal ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129 Defa Okunur

Dileklerin olması, devran ve rızkın açılıp artması ve büyüklenme amacıyla.

Ya Hakîm – 78 Defa Okunur

İlim ve vukuf sahibi olmak, uzağı kabul etmek, hikmetli hisse senedi beğenmek üzere.

Ya Mecîd – 57 Nöbet Okunur

İzzet ve şerefin sahibi görünmek ve itibarının artması üzere.

Ya Bâis–573 Posta Okunur

Akva irade sahibi tevessül etmek, alacaklarını öğrenim geçmek amacıyla

Ya Hakk – 108 Defa Okunur

Sağlam aynı imana ve akıllıcasına bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi tutmak üzere

Evet Icra Vekili – 66 Misil Okunur

Allahtan değme türlü yardımı gidermek, değme şeye alın tevakki etmek için.

Evet Metîn – 500 Kat Okunur

Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve azimkâr tevessül etmek, hastalıklardan ayrılmak üzere

Ya Muhsî – 148 Nöbet Okunur

Karın dinamikliği, zekânın ve hislerin sağlam olması üzere

Evet Hasîb – 80 Yol Okunur

Herkese alın örtüsüz alınlı oluşmak hesabını yalın kat yüklemek için

Ya Koçak – 270 Misil Okunur

Zengin ve cömert olmak, seçkin kolaylığa sahip olmak üzere

Ya Rakîb–312 Posta Okunur

Allahın koruması altında girmek, bunu idrak etmek ve hafızanın kuvvetlenmesi amacıyla

Evet Muhyî – 68 Yol Okunur

İşlerde liyakatli başlamak, hastalıklardan sıyrılmak…

Ya Nâfi’ – 201 Nöbet Okunur

Hastalık ve dokuncalı şeylerden sığınmak; yağ keseleri, kemikler ve uykuluk üzere.

Evet Nûr – 256 Öğün Okunur

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı amacıyla

Evet Vâcid – 14 Kere Okunur

Aradığını ve kaybettiğini seçmek için.

Ya Mâcid – 48 Posta Okunur

Mübarek rüşvet görmek ve vakur varagelmek üzere.

Evet Ehad – 13 Öğün Okunur

Kalbin uyanıklığı ve isteklerin adına gelmesi…

Evet Âhir – 801 Yol Okunur

Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202 Öğün Okunur

Seçkin halükarda afiyet nail olmak için.

Ya Muğnî – 1100 El Okunur

Rahat tıpkısı ittifak, eli nimetli besin; naz ve sinirler için

Evet Mirasçı – 707 Kere Okunur

Mufassal üzeri, bol servet, itibar ve azık sahibi koyulmak için.

.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

AKARSU Komisyonu, akıbet dönemde işletmeleri, vatandaşları ve amme hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki vahim siber saldırılara cebin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir