Bu fonların kazançlarından idrak alınmayacak

Reisicumhur Kararı ile iki yıldan çok süreyle elde tutulan kadem sermayesi yatırım fonu ve emlak envestisman fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden, kalımlı namına yüzdelik 0 tevkifat uygulanacak.

Konuya ilişik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna bakarak, etap sermayesi yatırım fonu ve emlak envestisman fonlarından elde edilecek kazançlarda tevkifat oranı baştan belirlendi.

Kararla, neşir tarihi bakımından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve yurt envestisman fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden, eğreti madde hükmünden hür yerine yüzdelik 0 tevkifat uygulanacak.

Dirimlik Vergisi Kanunu’nun eğreti 67’nci maddesi kapsamında, gerçek kişi ve kurumlarca erbap olunan ve Sermaye Piyasayı mevzuatına göre resülmal piyasası aracı namına nitelendirilen fon katılma paylarından elde edilen varidat tevkifat vasıtasıyla vergilendiriliyor.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili hükmü kapsamında düzlük almayan kurumlar ile ana şahıslar aracılığıyla kadem sermayesi envestisman fonları ile yurt yatırım fonlarının iltihak paylarından rüşvet elde edilmesi durumunda bu varidat üzerinden yüzde 10 tevkifat yapılması gerekiyor.

30 Temmuz 2021 tarihli Cumhur Reisi Kararıyla 30 Eylül 2021 tarihine büyüklüğünde (bu tarih dahil) kazanma edilen, (değişken, karma, eurobond, aut istikraz, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen envestisman fonları dünya) yatırım fonlarından elde edilen sağlık ve kazançlar üzerinden yüzdelik 0 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştı. Bu düzenlemenin yürürlük süresi içerisinde söz konusu fonlarda tevkifat oranı yüzde 0 namına uygulanırken, yürürlük süresinin böylecene bu kazançlar üzerinden yüzde 10 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecekti.

Bakir düzenlemeyle, söz konusu fonlara yönelik tevkifat oranı mihman adına sıfırlandı.

Taşınmazlar envestisman fonları, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, nasip sahipleri yerine mümin iyelik esaslarına göre Anamal Piyasası Yerleşmiş marifetiyle muayyen hayat ve işlemlerden oluşan portföyü kullanmak amacıyla portföy yönetim şirketleri ve emlak portföy idare şirketlerince mütemadi yahut süresiz kendisine kurulan ve hukuksal kişiliği bulunmayan mal varlıkları olarak tanımlanıyor.

Kadem sermayesi yatırım fonları ise kalifiye yatırımcılardan iltihak payları karşılığında toplanan paralarla, hisse sahipleri yerine insaflı iyelik esaslarına bakarak Kurulca sınırlı hayat ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek üzere portföy dalavere şirketleri ve etap sermayesi portföy yönetim şirketleri marifetiyle kesiksiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıkları kendisine kabul ediliyor.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Borsa haset düşüşle tamamladı

Borsa haset düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, esbak kapanışa bakarak 19,97 benek azalırken toplanmış işlem hacmi 12,4 milyar liralık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir