AYM’den Sevgili Karatay’ın başvurusuna ret

İstanbul Doktor Odası Haysiyet Divanı, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgili Karatay”a, 2014’te katıldığı bir monitör programında hamilelere yapılan şeker hastalığı yükleme testiyle ilgilendiren açıklamaları nedeniyle 720 liralık yönetsel nakdî ceza verdi.

Cezanın, Türk Tabipler Birliği Efdal Değer Kurulunca onaylanmasının arkası sıra Karatay, hukuka hilaf olduğunu kanıt ettiği cezanın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinde sevgili açtı.

Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Karatay, Esas Mahkemesine ferdî başvuruda bulundu.

Karatay, ferdî başvurusunda, bağlam alanı olan tıpkısı konuda genel uygulamaya müteveccih eleştirilerde bulunduğunu, olayda tıbbi görüşünü açıkladığını, bu görüşleri zımnında gerekçesiz biçimde nakdî ceza verilmesinin, düşünce, olgun ve sanat özgürlükleri ile keyif ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini savundu.

Erdemli Duruşma, Karatay’ın ferdî başvurusunu belirgin dayanaktan mahrum olması dolayısıyla kabul edilemez buldu.

KARATAY AÇIKLAMA SUNAMADI

Esas Mahkemesinin temellendirilebilmiş bireysel başvuruyu incelediği belirtilen kararında, başvurucuların şikayetlerini, hem maddesel hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

Kararda, Anayasa Mahkemesinin başvurucunun hesabına geçerek, ihlal iddialarını gerekçelendirme, görüngü ve olguları ortaya koyma, tanıt toplama fariza ve yükümlülüğü bulunmadığına, bu yükümlülüklerin başvurucuya ilişkin olduğuna işaret edildi.

Somut olayda Karatay’ın, müracaat formunda tıbbi geçmişinden bahsettikten sonraları yaptığı konuşmanın genele müteveccih tenkit olduğunu, erken teşhis ve koruyucu hekimliği öne fark etmek istediğini, tıbbi görüşünü açıkladığını belirtmekle yetindiği vurgulandı.

Başvurucunun, mahkemenin kararının, enstantane sırasında alınan eksper raporuna dayandığını ati sürdüğü anlatılan kararda, Karatay’ın “hükme asıl alınan ehlivukuf raporlarındaki tayin ve değerlendirmelerin hangi yönlerden bilimsellikten uzak olduğuna dayalı tek konkre açıklama sunmadığı”na dikkati çekildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, şu tespitlere düzlük verildi:

“Müracaatçı, esas hak ve özgürlüklerine engelleme ettiğini öne sürdüğü İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu ve Türk Tabipler Birliği Erdemli Haysiyet Divanı kararlarını başvuru formuna eklememiş ve bu kararların dayandığı olgu ve yorumlarına karşı bire bir kıymetlendirme yapmamıştır. Bu durumda başvuran, incelemeye asıl olan Haysiyet Divanı Kararlarını sunmadığı kabilinden, Hekim Odasının ve Mahkemenin aksine, bir göstergeç kanalındaki tıbbi nitelikteki açıklamalarının, bireyleri kavisli kanaatlere sürüklemeyeceği, bireylerin sağlığı üzerinde inatçı sonuçlara öğün açmayacağı, halkın önünde onları ayrımsız yanılgıya sürükleyecek cinsten izahat olmadığı kadar ifade özgürlüğünün korumasından faydalanması gerektiğine ait Esas Mahkemesince elan gelecek tıpkısı tetkik yapılmasını sağlayacak seçme kanıt bile müstakbel sürmemiştir.”

Karatay’ın, şikayetlerine bahis anne fenomen ve olgular ile ferdî başvuruya bahis ettiği anne türe ve özgürlüklerden hangisinin, ne nedenle ihlal edildiğini izah yükümlülüğünü namına getirmediği belirtilen kararda, başvurucunun encam sürdüğü ihlal iddialarını temellendiremediği rapor edildi.

Kararda, başvurunun kemiksiz dayanaktan yoksun olması zımnında akseptans edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

DENIZ eş siber vahit kurmaya hazırlanıyor

AKARSU Komisyonu, akıbet dönemde işletmeleri, vatandaşları ve amme hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki vahim siber saldırılara cebin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir