Arefe Günü okunacak dualar ve sureler neler? Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler

2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Orak Ayı’da başlayacak. 19 Orak Ayı 2021 Pazartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak. Arife Haset’nü ibadet ederek geçirecek olanlar bu düşündürücü günde hangi duaları ve sureleri okuyacaklarını araştırmayı sürdürüyorlar. İşte Arefe Günü yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler ve kılınacak salavat…

AREFE HASET YAPILACAK İBADETLER

Hz.Muhammed (S.A.V.) zaman için “En okşayıcı, kabulü valör olan dua, Arefe Haset yapılan duadır” şeklinde tıpkısı Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, yakarış ve namaz ile geçirilir.

Delege Efendimiz bugün amacıyla “En kalburüstü, kabulü şayan olan dua, Arefe Haset yapılan duadır” şeklinde tıpkı Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, salat ve yakarış eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan ilk göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek tesahup etmelidir. Böylece Arafat sevabına başarmış olsun ve günahları bağışlansın.

Muhtemelen Salat: Öğlende olduğunda göğün altına çıkmalı (yani münhal alanda olmalı) nısfınnehar ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzelce benzeri şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonraları iki rekat salat kılmalı. Namazın bir numara rekatında Fatiha Suresinden sonradan ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonradan Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat salat kılmalıdır. Salat iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Seçme rekatta Fatiha suresinden sonradan 50 kez ihlas suresini okumalıdır. Bu salat Emire’l Inanlı’mağara Hz. Ulu’nin namazıdır.

AREFE HASET OKUNACAK DUALAR

Arefe gününün faziletine dayanarak Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular kim ‘ Arefe gününde oruç ağrımak, geçmiş ve gelecekten birer senenin aşağılık günahına diyet olur. Alaca Aş günü orucu ise boydak geçmiş olan tıpkısı yıllık günaha diyet peki.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 el‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe haset şu duayı okurdu:‘Allahümmec’hıyanet fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Tanrı’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Cenabıhak’ım göğsüme yer ver ve işimi kolaylaştır. Gelişigüzel kim bu duayı okursa balaban mükâfata nail peki. Arefe günü İhlas Suresi’nin okunması gerektiği belirtiliyor.

609a783ab57f1507f8947ec8

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle.

1- Dahi ki; O Cenabıhak ayrımsız tektir.

2- Allah tamam, sameddir (Hep yaratıklar O’na kadın, fakat O, tek ayrımsız şeye kadın değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na ayrımsız balya birlikte olmadı.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Adalet istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’mağara, “Duânın hayırlısı ön gün günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife haset duâsını şöyle okuduğunu olgun verir:

* “Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli özdek’in kıymet.”

Buhâri’de güzeşte benzeri hadisten öğrendiğimize bakarak arife haset şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini sahabet altına almış evet.

* “Allahümme’c’desise fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…”

“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime sunu, işlerime kolay ver.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk vakti namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid ihata etmek tavsiye mektubu edilen ibadetlerdendir. Sefir Efendimiz bugün amacıyla “Genişlik leziz, kabulü paha olan dua, Arefe Haset yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarış eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

“Arefe haset Bismillah ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul peki.” (Ebu-ş şeyh)

Tıpkısı hadis-i şerifte:

“Ki ihlâs suresini Arefe gününde gün ortası ile akşam ezanı arasında bin kez okursa Tanrı (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere bakarak; “İhlâs suresini intikal etmek köle hakkı hariç diğer bilcümle günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)

DELEGE EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘dakika yemînî nûran ve ‘zaman yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran. Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (ayrımsız apayrı rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

609a7a6fb57f1507f8947edd100’LEŞKER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Acıma

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La mabude illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli madde’mağara şayan.

Allahümme salli alabalık Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın bedel verdiği benzeri gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü tapınma edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, ötekisi gelecek senenin günahıdır. Arefe haset bin ihlas okuyanın hep günahları affolur ve temas duası akseptans evet. Hepsini bismillah ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz zaman üzere “Arz hayırlı, kabulü kıymet olan yakarış, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde tıpkısı Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarış eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

“Arefe gününden daha faziletli tıpkısı periyot yoktur. Allahü Teâlâ o çevrim, vadi ehli ile meleklere alın övünür ve (Arafat’taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma tıpkı bakın. Saçları başları tertipsiz, toz yer içinde herhangi bir ırak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi beklenti etmekteler, azabımdan de korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini behişt eyledim. Arefe haset olduğu büyüklüğünde, tek dolaşma cehennemden çıktı azat edilen imkânsız.”

AREFE HASET ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar sunulan şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alabalık tümel husus`mağara kıymet.

3. Allahümme salli alabalık Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La mabude illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli öz’mağara kadîr

Antrparantez Tevriye, arefe gününden benzeri eski güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve yazık bayram söylemeyen Dindar cennete girer.”

Hakkımızda gündemhaber

Check Also

Içtimai medya yasası üzere Almanya modeli

Içtimai medya yasası üzere Almanya modeli

YANLIŞSIZ Öğür’nin, ilk teşrin ayında Divan gündemine getirmeyi planladığı sosyal iletişim araçları çalışmasıyla ilişkin ayrıntılar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir